دانلود Yahoo! Mail - نرم افزار موبایل ایمیل یاهو

(91/12/16) تغییرات:

- اضافه شدن نسخه 1.0.1 برای iOS
- جایگزین شدن نسخه جدید 2.0.3 برای اندروید

به وسیله نرم افزار Yahoo! Mail قادر خواهید بود به تمام ایمیل های یاهوی خود دسترسی داشته باشید، ایمیل ها را بخوانید و ایمیل بفرستید.